آندورا

آندورا، کشور کوچکی‌ در مرز اسپانیا و فرانسه‌ است‌. از سال‌ 1278 میلادی‌، امیرنشین‌ آندورا تحت‌ نظارت‌ مشترک رییس‌ جمهور فرانسه‌ و اسقف‌ اعظم‌ اسپانیا قرار داشته‌ و صنعت‌ اصلی‌ آن‌، جهانگردی‌ است‌. جمعیت‌ این‌ کشور 54000 نفر و پایتخت‌ آن‌، شهر آندورالاوِلا است‌.

سبد خرید