آمریکا

بیشتر مردم‌ جهان‌، کشور ایالات‌ متحده‌ را “آمریکا” می‌دانند؛ حال‌ آن‌ که‌ آمریکا منطقۀ‌ وسیعی‌ شامل‌ آمریکای‌ شمالی‌، آمریکای‌ جنوبی‌، آمریکای‌ مرکزی‌ و جزایر دریای‌ کارائیب‌ است‌.

سبد خرید