آمازون‌، رود

آمازون‌ بزرگترین‌ رود آمریکای‌ جنوبی‌ است‌ و با 6440 کیلومتر طول‌، پس‌ از نیل‌ بزرگترین‌ رود جهان‌ به‌ شمار می‌رود.

آمازون‌ از کشور پرو جریان‌ می‌یابد و از طریق‌ برزیل‌ به‌ اقیانوس‌ اطلس‌ می‌رسد. تقریباً تمامی‌ رودخانۀ‌ آمازون‌ در جنگلهای‌ انبوه‌ استوایی‌ جاری‌ است‌. در دهۀ‌ 1540 میلادی‌، یک‌ کاشف‌ اسپانیولی‌، زنان‌ جنگجوی‌ هندی‌ را در کرانۀ‌ رود دید و نامش‌ را آمازون‌ (نام‌ زنان‌ جنگجو در اساطیر یونان‌) گذاشت‌.

سبد خرید