آلومینیوم‌

این‌ فلز نقره‌ای‌ رنگ‌، بیش‌ از سایر فلزات‌ در پوستۀ‌ زمین‌ وجود دارد، اما تا 200 سال‌ قبل‌ کسی‌ آن‌ را ندیده‌ بود. در ابتدا، عمل‌ جدا سازی‌ آلومینیوم‌ از سایر مواد مخلوط‌ با آن‌ بسیار مشکل‌ انجام‌ می‌شد. به‌ همین‌ دلیل‌، وقتی‌ این‌ فلز برای‌ اولین‌ بار مورد استفاده‌ قرار گرفت‌، بسیار گرانتر از طلا بود.

امروزه‌، آلومینیوم‌ را از یک‌ نوع‌ سنگ‌ معدن‌ به‌ نام‌ “بوکسیت‌” تهیه‌ می‌کنند. بوکسیت‌ را پس‌ از واکنش‌ با یک‌ سری‌ مواد شیمیایی‌ در یک‌ کورۀ‌ الکتریکی‌ بزرگ‌ قرار می‌دهند و بر اثر عبور جریان‌ الکتریکی‌ از آن‌، آلومینیوم‌ به‌ طرف‌ ته‌ کوره‌ سرازیر می‌شود.

آلومینیوم‌ فلز سبکی‌ است‌. وزن‌ آن‌ فقط‌ یک‌ سوم‌ وزن‌ فولاد است‌. ویژگی‌ آلومینیوم‌ و  آلیاژ هایش‌ سبکی‌ و استحکام‌ است‌. آلومینیوم‌ همچنین‌ یک‌ رسانای‌ خوب‌ برای‌ گرما و الکتریسیته‌ است‌.

سبد خرید