آلیاژ

آلیاژ، ترکیبی‌ از دو یا چند  فلز  است‌. معمولاً آلیاژ از هر کدام‌ از فلزات‌ تشکیل‌ دهندۀ‌ خود مفیدتر است‌. برای‌ مثال‌، می‌توان‌ فلز نرمی‌ مانند مس‌ را با افزودن‌  روی‌ ، برای‌ ساختن‌  برنج‌ ، یا افزودن‌ قلع‌، برای‌ ساختن‌  برنز ، به‌ فلزات‌ بسیار محکمی‌ تبدیل‌ کرد.

سبد خرید