الجزایر

وسعت‌ کشور بزرگ‌ و آفریقایی‌ الجزایر، حدود 10 برابر مساحت‌ کشور انگلستان‌ است‌. این‌ کشور با دریای‌ مدیترانه‌ و 6 کشور دیگر هم‌مرز است‌. بیابان‌ بزرگ‌ “صحرا” بیشتر خاک‌ آن‌ را می‌پوشاند و جمعیت‌ کمی‌ در آنجا ساکن‌ هستند. بیشتر مردم‌ الجزایر، در کناره‌های‌ باریکی‌ در امتداد دریای‌ مدیترانه‌ سکونت‌ دارند. شهر الجزیره‌، پایتخت‌ و بزرگترین‌ شهر آن‌ است‌.

ملتهای‌ بسیاری‌ بر الجزایر تسلط‌ یافته‌اند. در سال‌ 1830 میلادی‌ فرانسویها این‌ کشور را اشغال‌ کردند و تا انقلاب‌ سال‌ 1954، در آن‌ کشور باقی‌ ماندند. الجزایر در سال‌ 1962 ، پس‌ از درگیر شدن‌ در یک‌ جنگ‌، استقلال‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

حکومت‌ الجزایر، جمهوری‌ است‌ و بیشتر درآمد آن‌ از راه‌ فروش‌ نفت‌، گازطبیعی‌ و مواد معدنی‌ تأمین‌ می‌شود.

سبد خرید