اسکندر کبیر

اسکندر کبیر (323 تا 356 قبل‌ از میلاد) یکی‌ از فرمانروایان‌  یونان‌  و یکی‌ از قدرتمندترین‌ فرماندهانی‌ بود که‌ تاکنون‌ زیسته‌اند. اسکندر جوان‌ ـ فرزند فیلیپ‌ مقدونی‌ ـ توسط‌ فیلسوف‌ مشهور یونانی‌، ارسطو، آموزش‌ داده‌ شد. پدر وی‌ به‌ او برنامه‌ریزی‌ و شیوه‌های‌ پیروزی‌ در جنگ‌ را تعلیم‌ داد.

پس‌ از مرگ‌ فیلیپ‌ در سال‌ 336 قبل‌ از میلاد، پسرش‌ اسکندر پادشاه‌ شد و شهرهای‌ یونان‌ را به‌ تصرف‌ خود درآورد. سپس‌، برای‌ تصرف‌ ایران‌ باستان‌ که‌ در آن‌ زمان‌ بزرگترین‌ امپراتوری‌ جهان‌ بود، به‌ سمت‌ شرق‌ حرکت‌ کرد. در سال‌ 327 قبل‌ از میلاد، امپراتوری‌ اسکندر، از یونان‌ تا هندوستان‌ گسترش‌ یافت‌. هنگامی‌ که‌ ارتش‌ وی‌ به‌ هندوستان‌ رسید، سربازانش‌ از جنگ‌ و پیشروی‌ خسته‌ شده‌ بودند و وی‌ مجبور به‌ بازگشت‌ شد. او در  بابل‌  دچار تب‌ شدیدی‌ شد و مُرد.

اسکندر هنگام‌ مرگ‌ 33 سال‌ داشت‌. جسد او به‌ اسکندریه‌ ـ شهر بزرگی‌ در  مصر  که‌ توسط‌ وی‌ بنا شده‌ بود ـ انتقال‌ یافت‌ و در مقبره‌ با شکوهی‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.

سبد خرید