الکـل‌

الکل‌ انواع‌ بسیار گوناگونی‌ دارد. این‌ ماده‌، بر اثر فرایندی‌ به‌ نام‌ تخمیر، به‌ وجود می‌آید. در عمل‌ تخمیر، مخمرها روی‌ قند موجود در غلات‌ و میوه‌ها تأثیر می‌گذارند و آن‌ را به‌ الکل‌ تبدیل‌ می‌کنند. اگر الکل‌ قوی‌ مورد نیاز باشد، باید این‌ مایع‌ را تقطیر کرد.  ] محمد زکریای‌ رازی‌، دانشمند ایرانی‌، کاشف‌ الکل‌ است‌. [

الکلها، در بسیاری‌ از مواد وجود دارند و از آنها برای‌ ساختن‌ عطر، دارو و مواد ضدعفونی‌ کننده‌ استفاده‌ می‌شود. این‌ مواد، روغن‌، چربی‌ و پلاستیک‌ را در خود حل‌ می‌کنند. الکلی‌ به‌ نام‌ گلیکول‌ به‌ عنوان‌ ضدیخ‌ در رادیاتور اتومبیل‌ به‌ کار می‌رود، زیرا نقطۀ‌ انجماد آن‌ بسیار پایین‌ است‌.

سبد خرید