آلباتروس‌

پرندۀ‌ دریایی‌ بزرگی‌ است‌ که‌ بیشتر وقتها برفراز اقیانوس‌ پرواز می‌کند. گسترۀ‌ بال‌ این‌ پرنده‌ در حال‌ پرواز به‌ 5/3 متر می‌رسد که‌ در بین‌ پرندگان‌ بی‌نظیر است‌. بیشتر آنها در مناطق‌ جنوبی‌ خط‌ استوا زندگی‌ می‌کنند. این‌ پرندگان‌ فقط‌ برای‌ تولید مثل‌ و یا هنگام‌ توفان‌ به‌ ساحل‌ می‌آیند. آلباتروس‌ها صدها کیلومتر کشتیها را تعقیب‌ می‌کنند و ته‌ ماندۀ‌ مواد غذایی‌ را که‌ از عرشه‌ به‌ دریا ریخته‌ می‌شود، می‌خورند.

سبد خرید