فرودگاه‌

فرودگاه‌، یکی‌ از شلوغترین‌ مکانها در جهان‌ است‌ که‌ طی‌ روز و تقریباً در تمام‌ طول‌ شب‌، هواپیماهای‌ مسافربری‌ از آنجا پرواز می‌ کنند یا در آنجا به‌ زمین‌ می‌نشینند. (در اوقات‌ پر ترافیک‌، تقریباً دقیقه‌ای‌ یک‌ پرواز).

فرودگاهها، سه‌ وظیفه‌ اصلی‌ دارند:

1ـ جابه‌جایی‌ مسافر، بار و محموله‌های‌ پستی‌.

2ـ اطمینان‌   از نشست‌ و برخاست‌ بی‌خطر و سروقت‌ هواپیماها.

3ـ تهیۀ‌ آشیانه‌   و تعمیرگاه‌ برای‌ بازدیدهای‌ منظم‌ از هواپیماها.

مرکز عملیات‌   فرودگاه‌،  برج‌ مراقبت‌  است‌ که‌ از آنجا نشست‌ و برخاست‌ هر هواپیمایی‌ کنترل‌ می‌شود. مسئولان‌ برج‌ مراقبت‌ با استفاده‌ از وسایل‌ الکترونیکی‌ پیشرفته‌ مانند  کامپیوتر  و رادار، هواپیماها را از ارتفاع‌ 6 الی‌ 8 کیلومتری‌ به‌ سوی‌ باندی‌ به‌ طول‌ 3 کیلومتر و عرض‌ 60 متر، هدایت‌ می‌کنند. باندها به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ شده‌اند که‌ هواپیماها در جهت‌ موازی‌، اما مخالف‌ وزش‌ باد فرود آیند. به‌ این‌ ترتیب‌، فشار هوا از روبرو، به‌ توقف‌ هواپیما کمک‌ می‌کند. سپس‌ کامیونهایی‌ وسایل‌ مسافران‌ را به‌ داخل‌ پایانه‌ها (ترمینال‌) منتقل‌ می‌کنند. تانکرهای‌ سوخت‌ برای‌ پر کردن‌ باک‌ هواپیما به‌ حرکت‌ درمی‌آیند و نظافتچی‌ها و آذوقه‌ رسانان‌ هواپیما را برای‌ پرواز بعدی‌ آماده‌ می‌کنند.

سبد خرید