هـوا

هوا در اطراف‌ ماست‌. کرۀ‌ زمین‌ با لایه‌ای‌ از هوا احاطه‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ آن‌  جوّ  (آتمسفر) می‌گوییم‌. همۀ‌ موجودات‌ زنده‌، برای‌ زندگی‌ به‌ هوا نیاز دارند. هوا، بی‌رنگ‌ و بی‌ بو و ترکیبی‌ از گازهای‌ مختلف‌ است‌. زمانی‌ که‌ باد می‌وزد، وجود هوا را احساس‌ می‌کنیم‌ و می‌دانیم‌ که‌ هوا وزن‌ دارد. هوا صدا را انتقال‌ می‌دهد. بدون‌ آن‌ ما قادر به‌ شنیدن‌ نخواهیم‌ بود؛ زیرا در  خلاء ، صدا جابه‌جا نمی‌شود.

گاز اصلی‌ موجود در هوا، نیتروژن‌ است‌ که‌ تقریباً 45 آن‌ را تشکیل‌ می‌دهد. 15 هوا نیز  اکسیژن‌  است‌. قطره‌های‌ بسیار ریز آب‌ (به‌ نام‌  بخار ) نیز در هوا وجود دارند. وقتی‌ ما در بارۀ‌ مقدار  رطوبت‌  صحبت‌ می‌کنیم‌، منظور ما مقدار آب‌ موجود در هوایی‌ است‌ که‌ در حال‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ هستیم‌.

هر چه‌ به‌ ارتفاع‌ بالاتر بروید، هوایی‌ که‌ زمین‌ را احاطه‌ کرده‌، رقیقتر می‌شود.

وقتی‌ هواپیماها در ارتفاع‌ بالا پرواز می‌کنند، باید فشار هوای‌ داخل‌ آنها با فشار هوای‌ سطح‌ زمین‌ برابر باشد تا مسافران‌ بتوانند به‌ طور طبیعی‌ نفس‌ بکشند. به‌ همین‌ ترتیب‌، کوهنوردان‌ باید هوای‌ مورد نیاز خود را حمل‌ کنند؛ زیرا در ارتفاعات‌، تنفس‌ مشکل‌ است‌.

هوای‌ گرم‌، انبساط‌ می‌یابد و سبکتر از هوای‌ سرد می‌شود. هوای‌ اطراف‌ یک‌ بخاری‌، سبکتر است‌ و بالا می‌رود و هوای‌ سرد، جای‌ آن‌ را می‌گیرد. این‌ هوا نیز پس‌ از گرم‌ شدن‌ بالا می‌رود؛ به‌ این‌ ترتیب‌، پس‌ از مدتی‌ اتاق‌ گرم‌ می‌شود.

سبد خرید