افغانستان‌

افغانستان‌ کشوری‌ کوهستانی‌ در قارۀ‌  آسیا ست‌ و در میان‌ کشورهای‌ ایران‌، روسیه‌ و  پاکستان‌ قرار گرفته‌ است‌. پایتخت‌ و بزرگترین‌ شهر آن‌،  کابل‌  نام‌ دارد. تقریباً همۀ‌ مردم‌ این‌ کشور، مسلمان‌ هستند. در سال‌ 1357 شمسی‌، دولت‌ این‌ کشور توسط‌ شورشیان‌ طرفدار روسیه‌ سقوط‌ کرد، ولی‌ مسلمانان‌ به‌ مبارزۀ‌ خود علیه‌ دولت‌ جدید ادامه‌ دادند. در سال‌ 1358 نیروهای‌ روسیه‌ قدرت‌ را در این‌ کشور به‌ دست‌ گرفتند. این‌ موضوع‌ به‌ مخالفت‌ جهانی‌ منجر شد و روسیه‌ در سال‌ 1368 مجبور شد که‌ نیروهای‌ خود را از آنجا بیرون‌ بکشد.

سبد خرید