اِزوپ‌  (560 ـ 620 قبل‌ از میلاد)

ازوپ‌، داستانسرای‌ یونان‌ باستان‌ بود. امروزه‌، داستانهای‌ وی‌ را افسانه‌های‌ ازوپ‌، می‌نامند. شخصیتهای‌ داستانهای‌ وی‌ معمولاً  حیوانات‌  هستند، ولی‌ مانند انسانها رفتار می‌کنند. یکی‌ از داستانهای‌ معروف‌ او، دربارۀ‌ مسابقۀ‌ یک‌ لاک‌پشت‌ و یک‌ خرگوش‌ است‌ که‌ در آن‌ خرگوش‌ چنان‌ نسبت‌ به‌ برنده‌ شدن‌ خود مطمئن‌ است‌ که‌ در راه‌ استراحت‌ می‌کند، و این‌ امر، سبب‌ برنده‌ شدن‌ لاک‌پشت‌ می‌شود.

برخی‌ از مورخان‌ عقیده‌ دارند، ازوپ‌ برده‌ بود، ولی‌ به‌ خاطر اینکه‌ داستانهایش‌ را به‌ زیبایی‌ تعریف‌ می‌کرد، آزاد شد.

سبد خرید