افشانه‌

هنگامی‌ که‌ دانشمندان‌ از افشانه‌ یا آئروسل‌ صحبت‌ می‌کنند، منظور آنها ذره‌های‌ بسیار ریزی‌ است‌ که‌ در هوا یا سایر گازها معلق‌ هستند. این‌ ذره‌ها، ممکن‌ است‌ مایع‌ (مانند مه‌) یا جامد (مانند دود) باشند.

ولی‌ منظور مردم‌ عادی‌ از افشانه‌، اسپری‌ رنگ‌، وسایل‌ آرایش‌ یا حشره‌کشهاست‌. اسپری‌، قوطی‌ حاوی‌ گازی‌ است‌ که‌ بر اثر فشار زیاد به‌ مایع‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. این‌ قوطی‌ همچنین‌ می‌تواند حاوی‌ رنگ‌ یا مواد دیگری‌ باشد که‌ افشانده‌ می‌شوند.

هرگاه‌ دکمۀ‌ بالای‌ قوطی‌ را فشار دهیم‌، رنگ‌ داخل‌ قوطی‌ براثر فشار از طریق‌ سوراخ‌ کوچکی‌ به‌ بیرون‌ پاشیده‌ می‌شود.

بیشتر دانشمندان‌ در تلاشند تا استفاده‌ از مواد شیمیایی‌ زیان‌آور به‌ شکل‌ اسپری‌ ممنوع‌ شود. آنها معتقدند که‌ مواد شیمیایی‌ درون‌ این‌ قوطیها (مانند کلروفلورو کربن‌ یا  C.F.C ) به‌ تدریج‌ لایۀ‌  اُزُن‌  را از بین‌ خواهند برد. لایۀ‌ اُزُن‌، لایه‌ای‌ از گاز است‌ که‌ در حدود 20 کیلومتری‌ بالای‌ کرۀ‌ زمین‌ قرار دارد و بیشتر پرتوهای‌  فرابنفشِ  خطرناک‌ خورشید را جذب‌ می‌کند.

سبد خرید