تبلیغات‌

تبلیغات‌ معمولاً وسیله‌ای‌ است‌ که‌ مردم‌ را به‌ خرید کالاها یا خدمات‌ خاصی‌، تشویق‌ می‌کند. تلویزیون‌، رادیو، روزنامه‌ها، مجله‌ها و پوسترها از وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ (وسایل‌ تبلیغات‌) هستند. دولتها نیز از تبلیغات‌ استفاده‌ می‌کنند.

امروزه‌، تبلیغات‌، صنعت‌ بسیار بزرگی‌ است‌ که‌ در آن‌ از میلیونها نفر نویسنده‌، هنرمند، عکاس‌، هنرپیشه‌ و فروشنده‌ استفاده‌ می‌شود. بسیاری‌ از افرادی‌ که‌ در امور تبلیغات‌ کار می‌کنند، توسط‌ آژانسهای‌ تبلیغاتی‌ استخدام‌ می‌شوند. این‌ آژانسها برای‌ کسانی‌ که‌ کالا یا خدمات‌ آماده‌ فروش‌ دارند، امکانات‌ تبلیغاتی‌ فراهم‌ می‌کنند. هر شرکتی‌ برای‌ هر محصول‌ خود نام‌ خاصی‌ انتخاب‌ می‌کند که‌ به‌ آن‌ “نام‌ تجاری‌” می‌گویند.

هیچ‌ شرکت‌ دیگری‌ نمی‌تواند از نام‌ تجاری‌ شرکت‌ دیگر استفاده‌ کند. بسیاری‌ از کشورها برای‌ تبلیغات‌ قوانینی‌ دارند. آنها از فعالیت‌ تبلیغ‌ کنندگانی‌ که‌ اطلاعات‌ نادرست‌ دربارۀ‌ کالاهایشان‌ می‌دهند، جلوگیری‌ می‌کنند.

سبد خرید