بلوغ‌

انتقال‌ از سن‌ کودکی‌ به‌ نوجوانی‌ و جوانی‌ همراه‌ با تغییرات‌ جسمی‌ و روحی‌

خاصی‌ است‌ که‌ این‌ دورۀ‌ کوتاه‌ را مرحلۀ‌ بلوغ‌ می‌نامند. به‌ معنی‌ دیگر، ورود به‌ این‌ مرحله‌ همراه‌ با احساس‌ شخصیت‌ و توقع‌ رفتاری‌ بزرگسالانه‌ از سوی‌ دیگران‌ است‌. تغییرات‌ جسمی‌ بلوغ‌ در دخترها معمولاً بین‌ سنین‌ 9 تا 13 سالگی‌ و در پسرها بین‌ سنین‌ 12 تا 15 سالگی‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد. این‌ تغییرات‌ طی‌ چند سال‌ انجام‌ می‌شود.

برای‌ مثال‌، روییدن‌ مو در صورت‌ و زیر بغل‌ پسرها و کلفت‌ شدن‌ صدای‌ آن‌ها از علائم‌ بلوغ‌ است‌. در این‌ دوران‌، نوجوان‌ کم‌ و بیش‌ دچار بحران‌ روحی‌ خاصی‌ می‌شود که‌ زودگذر است‌. نوجوان‌ تدریجاً آماده‌ پذیرفتن‌ مسئولیت‌ همراه‌ با حس‌ استقلال‌ طلبی‌ می‌شود. این‌ تحولات‌ یک‌ امر طبیعی‌ و فطری‌ است‌ و جای‌ هیچ‌ نگرانی‌ برای‌ نوجوان‌ ندارد. در صورت‌ لزوم‌ بهتر است‌ برای‌ یافتن‌ پاسخ‌ سؤالات‌ و ابهامات‌ خود به‌ والدین‌ و نزدیکان‌ و یا مربیان‌ خود مراجعه‌ کند.

در ادیان‌ الهی‌ معمولاً بعد از سن‌ بلوغ‌ شخص‌ را در مقابل‌ رفتار و اعمالش‌ مسئول‌ می‌دانند و تدریجاً اعمال‌ عبادی‌ بزرگسالان‌ برای‌ فرد بالغ‌ شده‌ لازم‌ می‌شود.

در اسلام‌ دخترها بعد از 9 سال‌ تمام‌ و پسرها پس‌ از اتمام‌ 15 سالگی‌ باید وظایف‌ شرعی‌ از قبیل‌ نماز، روزه‌ و سایر اعمال‌ عبادی‌ را که‌ بر بزرگسالان‌ واجب‌ است‌، انجام‌ دهند.

سبد خرید