صفت‌

صفت‌، کلمه‌ای‌ است‌ که‌ یک‌  اسم‌  را توصیف‌ کند. “یک‌ اسب‌ خاکستری‌”،

عبارتی‌ دقیقتر از «یک‌ اسب‌» است‌. ما می‌توانیم‌ برای‌ توصیف‌ بیشتر این‌ کلمه‌، از صفتهایی‌ مانند بزرگ‌ و دوست‌ داشتنی‌ نیز استفاده‌ کنیم‌: «اسب‌ خاکستری‌ بزرگ‌ و دوست‌ داشتنی‌.»

صفتها معمولاً بعد از اسم‌ می‌آیند: “کیک‌ خوشمزه‌”؛ ولی‌ گاهی‌ وقتها قبل‌ از اسم‌ هم‌ قرار می‌گیرند: مانند “تاریکخانه‌”.

سبد خرید