جمع‌

وقتی‌ اشیا را کنار هم‌ قرار می‌دهیم‌ تا تعدادشان‌ را به‌ دست‌ آوریم‌، از عمل‌ “جمع‌” استفاده‌ می‌کنیم‌. فرقی‌ نمی‌کند که‌ عمل‌ جمع‌ را از کدام‌ طرف‌ انجام‌ بدهیم‌؛ به‌ عبارت‌ دیگر، 3+4 همان‌ 4+3 خواهد بود.

سبد خرید