اسـید

اسید، یک‌ مادّۀ‌ شیمیایی‌ مایع‌ است‌ که‌ معمولاً سمّی‌ است‌. بعضی‌ از اسیدها، مانند اسید سولفوریک‌، اسید نیتریک‌ و اسید کلریدریک‌ بسیار قوی‌ هستند و حتی‌ سخت‌ترین‌ فلزات‌ را نیز دچار خوردگی‌ می‌کنند. بعضی‌ از اسیدها بی‌ضررند؛ مانند اسید سیتریک‌، اسید استیک‌ و اسید لاکتیک‌. مزۀ‌ خاصِّ پرتقال‌ و لیمو به‌ دلیل‌ وجود اسید سیتریک‌ در آنهاست‌. اسید استیک‌ در سرکه‌ وجود دارد.

هنگامی‌ که‌ شیر، ترش‌ می‌شود، اسید لاکتیک‌ تولید شده‌ است‌. تمام‌ اسیدها، رنگ‌ یک‌ نوع‌ کاغذ به‌ نام‌ “تورنسل‌” را قرمز می‌کنند.

بعضی‌ از مواد، درست‌ بر عکس‌ اسیدها عمل‌ می‌کنند. آنها “قلیا” یا “باز” نامیده‌ می‌شوند و رنگ‌ کاغذ تورنسل‌ را آبی‌ می‌کنند. بعضی‌ از مواد پاک‌ کننده‌، “سود” دارند. این‌ مواد را “قلیا” می‌گویند.

سبد خرید