باران‌ اسیدی‌

بارانها خاصیت‌  اسیدی‌  بسیار ضعیفی‌ دارند. اسید ضعیف‌ موجود در قطره‌های‌ باران‌، باعث‌ خوردگی‌ سنگ‌ آهک‌ ساختمانها و مجسمه‌ها می‌شود؛ زیرا سنگ‌ آهک‌ یک‌ قلیاست‌. باران‌ همچنین‌ با گازهای‌ خارج‌ شده‌ از نیروگاههای‌ برق‌، کارخانه‌ها و ماشینها واکنش‌ می‌کند. این‌ گازها توسط‌ باد به‌ مسافتهای‌ دور برده‌ می‌شوند و پس‌ از ترکیب‌ با بخار آب‌ موجود در هوا، به‌ صورت‌ اسید سولفوریک‌ و اسید نیتریک‌ رقیق‌ می‌بارند که‌ به‌ آن‌ “باران‌ اسیدی‌” می‌گویند. این‌ بارانها به‌ مرور آب‌ دریاچه‌ها و رودخانه‌ها را آلوده‌ و سمّی‌ می‌کنند و زندگی‌ گیاهان‌ و جانوران‌ را به‌ خطر می‌اندازند. اکنون‌ دست‌ اندرکاران‌ در تلاشند تا از حجم‌ گازهای‌ تولید شده‌ به‌ وسیلۀ‌ کشورهای‌ صنعتی‌ بکاهند.

سبد خرید