شتاب‌

هنگامی‌ که‌ سرعت‌ یک‌ اتومبیل‌ زیاد می‌شود، در واقع‌ شتاب‌ می‌گیرد. اگر وسیلۀ‌ نقلیه‌ای‌ با سرعت‌ 60 کیلومتر در ساعت‌ حرکت‌ کند و بعد از یک‌ دقیقه‌ سرعت‌ آن‌ به‌ 75 کیلومتر در ساعت‌ برسد، شتاب‌ آن‌ برابر با 15 کیلومتر در ساعت‌، در هر دقیقه‌ است‌.

اگر گلوله‌ای‌ را از بالای‌ ساختمان‌ بلندی‌ رها کنید، شتاب‌ می‌گیرد؛ یعنی‌ سرعت‌ آن‌ بیشتر و بیشتر می‌شود تا لحظه‌ای‌ که‌ به‌ زمین‌ برخورد کند. این‌ گلوله‌ بعد از یک‌ ثانیه‌ به‌ سرعت‌ 8/9 متر بر ثانیه‌ و پس‌ از دو ثانیه‌ به‌ سرعت‌ 6/19 متر بر ثانیه‌ می‌رسد؛ یعنی‌ در هر ثانیه‌ از سقوط‌، سرعت‌ آن‌ 8/9 متر بر ثانیه‌ افزایش‌ می‌یابد.  جاذبۀ‌  زمین‌ باعث‌ شتاب‌ و سقوط‌ گلوله‌ می‌شود. عجیب‌ اینجاست‌ که‌ این‌ نیروی‌ جاذبه‌، همۀ‌ اجسام‌ را با یک‌ سرعت‌ به‌ طرف‌ پایین‌ می‌کشد. اگر در خلاء یک‌ گلولۀ‌ سنگین‌ و یک‌ پَر را در یک‌ زمان‌ از بلندی‌ پرتاب‌ کنید، هر دو با هم‌ به‌ زمین‌ می‌رسند. اما فشار هوا سبب‌ می‌شود که‌ پر، بیشتر از گلوله‌ در هوا باقی‌ بماند. شکل‌ پَر این‌ تفاوت‌ را به‌ وجود می‌آورد.

سبد خرید