آردوارک‌

آردوارک‌ جانوری‌ است‌ که‌ از  موریانه‌ها  تغذیه‌ می‌کند. او با چنگالهای‌

پرتوانش‌ شکافی‌ در لانۀ‌ موریانه‌ها ایجاد می‌کند و با زبان‌ دراز و چسبناک‌ خود تعدادی‌ از این‌ حشره‌ها را بیرون‌ می‌کشد. آردوارک‌ در نواحی‌ مرکزی‌ و جنوبی‌ آفریقا زندگی‌ می‌کند. او دارای‌ گوشهای‌ بزرگی‌ است‌ و در سوراخ‌ کردن‌ و کندن‌ زمین‌، مهارت‌ فوق‌العاده‌ای‌ دارد.

اگر او را در جایی‌ دور از لانه‌اش‌ رها کنید، با سرعت‌ شگفت‌آوری‌ برای‌ خود سوراخی‌ حفر می‌کند. “آردوارک‌” واژه‌ای‌ آلمانی‌ به‌ معنای‌ “خوک‌ زمینی‌” است‌. طول‌ بدن‌ این‌ حیوان‌ خجالتی‌، دو متر و قد او در حدود یک‌ متر است‌.

سبد خرید