سه برادر و کشاورز

زن کشاورزی به نام “آنا” بود که با شوهرش در یک مزرعه برنج کار می کرد. آنها سه پسر داشتند که هر سه ی آنها از کشاورزی خوششان نمی آمد و معتقد بودند که آدم از راه کشاورزی پولدار نمی شود. به همین خاطر مادر آنها مجبور بود بعد از مرگ همسرش تنها در مزرعه کار کند و پسرها که در انتظار ثروت باد آورده ا ی بودند…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید