یوز حنایی

شکارچی‌ها از هر طرف، با تفنگ‌های پر از گلوله به یوز حنایی نزدیک می‌شدند. یکی از آنها تیری شلیک کرد، تیر به سنگی در کنار یوزحنایی خورد، او از جا پرید و و حشت‌زده فرار کرد. دو شکارچی فریاد کشیدند و دویدند…

 

گوینده: سارا عشقی نیا
نویسنده: محمدرضا یوسفی


منبع: ایران صدا

سبد خرید