گودال آب

هدهد در داستان ها همیشه نماد عقل و دانایی است و در نقش دانای پیر ظاهر می‌شود.

در قصه ی امشب هم هد هد به حیوانات جنگل می نگرد که چگونه دچار خطای جمعی می‌شود.

قصه دارای لایه های تفسیری روانشناختی است که کودک میتواند به صورت غیر مستقیم آن ها را درک کند و راه حل بدهد.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید