گردش کوتاه

دهقان زحمتکشی بود که پسری بد اخلاق داشت و از همه چیز ایراد می گرفت. مرد سعی می کرد تا رفتار پسرش را درست کند ولی موفق نمی شد. یک شب که دهقان و پسرش از مزرعه به خانه برگشتند پسر شروع به ایراد گرفتن کرد و تصمیم گرفت به شهر دیگری برود و در آن جا زندگی کند و…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید