کار ماهیچه‌ها

درباره‌ی وظایف عضلات

بیش از 640 ماهیچۀ اسکلتی در بدن شما وجود دارد. آن‌ها متناسب با اندازه و قدرتی که دارند ونوع استخوان و مفصلی که به آن متصل‌اند، کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. ماهیچه‌هایی که در صورت و گردن ما وجود دارند باعث تغییراتی در چهرۀ ما می‌شوند. سایر ماهیچه‌ها هم در هنگام بیداری از بدن شما محافظت می‌کنند. ماهیچه‌ها در حال فعّالیت، گرما تولید می‌کنند و این به گرم ماندن بدن شما کمک می‌کند.


👇 این‌ها بعضی از ماهیچه‌هایی هستند که پوست صورت را به حرکت در می‌آورند تا احساس شما را به دیگران منتقل کنند.

👇وقتی که اخم می‌کنید ماهیچه‌هایی ابروهای شما را پایین و به طرف یک‌دیگر می‌کشند.

👇چنان‌چه احساس ناراحتی کنید ماهیچه‌هایی که در چانۀ شما قرار دارند گوشه‌های دهانتان را به طرف پایین می‌کشند.

👇هنگام لبخندزدن، ماهیچه‌هایی که در گونۀ شما قرار دارند گوشه‌های لبتان را به طرف بالا می‌کشند.

👇هنگامی که تعجب می‌کنید ماهیچه‌هایی ابروهای شما را به طرف بالا می‌کشند و چشم‌هایتان را کاملاً باز می‌کنند.

ماهیچه‌های خسته

👇دست خود را مشت کنید و سپس باز نمایید. این کار را به سرعت و تا آن‌جا که می‌توانید ادامه دهید. ولی خیلی زود مجبور خواهید شد این کار را متوقف کنید زیرا ماهیچه‌هایتان خسته می‌شوند. ماهیچه‌هایی که به استخوان‌ها متصل هستند می‌توانند سخت کار کنند ولی زود خسته می‌شوند و احتیاج به استراحت پیدا می‌کنند. این ماهیچه‌ها را با ماهیچۀ عجیب قلبتان مقایسه کنید. ماهیچۀ قلب تمام مدت عمر کار می‌کند و هیچ‌گاه خسته یا متوقف نمی‌شود.

 

👇این پسر خوابیده است و ماهیچه‌هایش در حال استراحت هستند و نمی‌توانند بدن او را سرپا نگه دارند. امّا دختر بیدار است و ماهیچه‌هایش او را سرپا نگه داشته‌اند.

 

👇ماهیچه‌های این مرد پس از ورزش گرم شده‌اند و در این تصویر گرمایشی به رنگ سفید نمایش داده شده‌اند. امّا هم چنان که خنک می‌شوند رنگ آن‌ها تیره‌تر می‌شود

 


بخشی از کتاب دانشنامۀ کوچک بدن انسان از انتشارات پیام بهاران

صفحات ۲۸ و ۲۹

سبد خرید