نفرین مادر

شاه سلیمان وقتی که بچه بود آنقدر مادرش را اذیت کرده بود که مادرش از دستش خسته شده بود و یک روز او را نفرین کرد که عاقل از دنیا نرود. سلیمان وقتی که بچه بود از نفرین مادرش اصلاً ناراخت نبود، اما وقتی پیر شد…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید