مهمانی بزرگ

در زمانهای قدیم در شهری کوچک مرد بازرگانی زندگی می کرد او از مال دنیا چیزی کم نداشت و بسیار ثروتمند بود،او یک روز خدمتکار خود را صدا می زند و به او می گوید که می خواهد مهمانی بزرگی بگیرد و….

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید