مدرسۀ مهری

مهری کوچولو تا صدای زنگ مدرسه را شنید رفت کنار پنجره ایستاد و در انتظار رفتن به مدرسه لحظه شماری می کرد. بابا ی مهری به او گفته بود که او وقتی می تواند به مدرسه برود که ساعت هفت ضربه بلند بزند…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید