لویی! یه گربه برام بکش!

قسمت 44 سریال کارتونی

«لویی! یه نقاشی برام بکش»