قصه ی نخودی

قصه ی نخودی یکی از بهترین قصه هاییست که به بچه ها عاملیت داشتن و توانمندی را نشان میدهد.نخودی کوچک کارهای بزرگی میکند

گوینده: پگاه رضوی


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید