عمو زنجیر باف

قصه “”عمو زنجیر باف”” قصه منظومی است که توسط آقای اسدالله شعبانی نگاشته شده و در شبکه ایران صدا با کارشناسی و مشاوره خانم زهره حیدری و گویندگی خانم آزاده آل ایوب به صورت کتاب گویا تهیه و تنظیم شده است.
بازی عمو زنجیر باف از بازی های گروهی می باشد که گروهی از کودکان دست یکدیگر را می گیرند و به شکل دایره، دور یکی از بچه ها حلقه می زنند بچه ای که در وسط قرار دارد عمو زنجیر باف نامیده می شود. بچه ها به طور جمعی یا انفرادی عمو زنجیر باف را صدا می زنند و از او پرسش هایی می کنند، عمو زنجیر باف در حالی که می کوشد از حلقه بچه ها به بیرون فرار کند، جواب پرسش ها را می دهد هریک از بچه ها که در فرار کردن عمو زنجیر باف غفلت کند سوخته است و باید خودش به جای عمو زنجیر باف وارد میدان شود.

 

گوینده: آزاده آل ایوب
نویسنده: اسدالله شعبانی


منبع: ایران صدا

سبد خرید