صدای آب

در یک کوچه ی زیبا کنار درخت های سیب و هلو، درختی بود پر از شکوفه های زیبای زرد آلو. پای درختها جوی آبی بود که راه خودش را از میان کوچه ها و باغها باز می کرد و به طرف دشت می رفت، اما مدتی بود که باران نیامده بود و جوی آب داستان ما خشک شده بود و دیگر آب نداشت……

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید