سه طلسم جادویی

در زمان های قدیم پسری بود به نام “چان” که در مدرسه شبانه روزی زندگی می کرد، پشت مدرسه ی او جنگل بزرگی وجود داشت که پر از شاه بلوط بود یک روز او از استادش اجازه گرفت تا به جنگل برود و شاه بلوط جمع کند در ابتدا استاد چان مخالفت کرد اما بعد از کمی اصرار او راضی شد تا چان به جنگل برود و …

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید