سه دزد

در روزگاران قدیم پادشاه پیری عمرش تمام شد و پسر جوانش جانشین او شد. پسر از ناراختی مرگ پدر خود را در اتاقی حبس کرد و این باعث شده بود که همه ی اطرافیان شاه نگران شوند. یک روز وزیر همه را دور خود جمع کرد و گفت…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید