سنگ‌تراش

در زمانه های قدیم سنگتراشی بود که هر روز با پسرش تخته سنگها را می تراشیدند تا برای ساختن ساختمان سنگ درست کنند. سنگتراش در کار خود خیلی مهارت داشت و چون کارش خوب بود مشتری های زیادی داشت. یک روز پسرش به او گفت که در صخره، روح کوهستان زندگی می کند و به هر کس کمک کند او ثروتمند می شود و…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید