دیگری

قصه ی دیگری برگرفته از مجموعه ی شادی کتاب ارزش‌های زندگی (موسسه پژوهشی کودکان دنیا) است.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید