دونه برفی

ابرهای سفید آسمان را پوشانده بودند و هوا خیلی سرد شده بود برفک روی ابرها نشسته بود و با برادرش در مورد اینکه چه قدر خواهر و برادرهایشان پرواز کردند و به زمین رفتند صحبت می کردند و…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید