درسی برای موشها

دو تا موش بودن به نامهای فسقلی و قلقلی، آنها برادر بودند و مادرشان به آن ها علاقه بسیار داشت و هر روز هر چه را که می دانست به آنها یاد می داد تا انها بتوانند موشهای موفقی باشند. فسقلی کلاسهای درس مادر را دوست داشت. دقیقاً برعکس قلقی، تا اینکه یک روز مادر آنها که تصمیم داشت درس فرار از چنگ گربه را به موشها بدهد …

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید