دختران انار 2

افسانه ی دختران انار روایت دیگریست از داستان نارنج و ترنج که قبلا باهم شنیدیم.

منبع این روایت کتاب افسانه‌های آقای علی اشرف درویشیان است.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید