داد و بیداد

برگرفته از کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران

نویسندگان: علی اشرف درویشان، رضا خندان (مهابادی)

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید