خرگوشی که پرواز کرد

بچه‌های عزیزم داستان ما از جایی شروع میشه که یه روز دم پنبه‌ایی میان علفزارها مشغول بازی و جست‌وخیز بود که ناگهان صدای جیک جیکه ضعیفی نظرش رو جلب می‌کنه. دم پنبه‌ایی به سمت صدا میره؛ بچه‌های عزیزم فکر می‌کنید چی ‌لای علفزارها پیدا می‌کنه؟
دم پنبه‌ایی گنجشک کوچولویی رو لای علفزارها دید که از لونه‌اش افتاده بود و داشت ناله می‌کرد. اون تصمیم گرفت پرنده کوچولو را به لونه‌اش برسونه اما….

گوینده: سارا عشقی نیا
نویسندگان: الگا لوکای، آلکسیس لوکای


منبع: ایران صدا

سبد خرید