جنگل کوچک 1

داستان از جایی شروع می‌شه که قرقاولی زیبا، خرگوشی مهربان و موشی بی‌آزار به خاطر این‌که از دست شکارچیان در امان باشند به جنگل زیبایی پای می‌گذارند، اما هیچ کدوم از این حیوانات و حیواناتی که بعداً بهشون ملحق می‌شوند دل خوشی از هم ندارند و همش باهم دشمنی …می‌کنند، تا این‌که یه روز هیزم‌شکنی وارد جنگل می‌شود و

گوینده: سارا عشقی نیا
نویسنده : آلبرتو بنیولی


منبع: ایران صدا

سبد خرید