جغدی که از تاریکی می‌ترسید 2

شاید کودک شما نیز تاریکی را دوست نداشته باشد.

برای جغد کوچولوی این قصه اتفاقاتی می افتد تا با تاریکی آشتی کند. برای کودک شما نیز باید حوادثی رخ دهد تا ترسش از تاریکی از بین برود، این اتفاقات بی تردید شیرین تر و خواندنی تر از اتفاقات این قصه خواهد بود.

این قصه شاید بتواند کلیدی باشد برای گشودن دری که چاره ی کار، پشت آن قرار دارد.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید