تربچه نقلی

در یک باغچه ی بزرگ کنار سبزی ها و درخت های دیگر یک تربچه نقلی زندگی می کرد. او از اینکه در خاک بود خسته شده بود و می خواست بیرون بیاید. خاک که صدای تربچه را شنید..

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید