بوسه راسو

این قصه برداشتی آزاد از کتاب دستی که بوسه می‌زند از انتشارات بازی و اندیشه است.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید