ارتباطات

روش‌های مختلف برقرار کردن ارتباط در بین مردم

مردم به روش‌های متفاوتی با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کنند. صحبت کردن به شما امکان می‌دهد تا افکار، عقاید و احساس خود را به وضوح با دیگران در میان بگذارید. انسان‌ها تنها حیواناتی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند. شما از طریق زبان تن نیز می‌توانید بدون استفاده از کلمات با دیگران ارتباط برقرار کنید.


👇 به این کودکان و «زبان تن» آن‌ها نگاه کنید. دختر و پسری که روبروی یک‌دیگر ایستاده‌اند، با اشتیاق به حرف‌های طرف مقابل توجه می‌کنند. در حالی که پسر سمت راست تنها مانده است.

👇 این خانم با استفاده از زبان اشاره با کودکانی که مشکلات شنوایی دارند ارتباط برقرار می‌کند. هر حالت یا حرکت دست‌ها و انگشتان او کلمه‌ای خاص را بیان می‌دارد.

👇 تولید صدا

شما با استفاده از حنجرۀ خود صدا ایجاد می‌کنید و می‌توانید این حالت را با لمس کردن برجستگی روی گلوی خود احساس نمایید. هنگامی که حرف می‌زنید یا آواز می‌خوانید ارتعاشات حنجرۀ خود را که صدا تولید می‌کند حس می‌کنید. صدا به وسیلۀ حرکت زبان و لب‌های شما تبدیل به کلمات می‌شود. زبان خود را به سقف دهانتان بچسبانید و سعی کنید به طور معمولی صحبت کنید.

👇 در عرض حنجره دولایه وجود دارد که به آن‌ها تارهای صوتی می‌گویند. خروج هوا در هنگام بازدم، به تارهای صوتی فشار آورده و آن‌ها را مرتعش و صوت ایجاد می‌کند.

👇 زمانی که صحبت می‌کنید، مغز شما به زبان و لب‌هایتان فرمان می‌دهد تا حرکت کرده و طوری تغییر شکل دهند که بتوانید کلمات را ادا نمایید.

👇 به‌نظر شما این دو کودک با زبان تن به یک‌دیگر چه می‌گویند؟ همان‌طور که حدس می‌زنید، پسر با انگشت خود به طور جدی با دختر صحبت می‌کند. دختر هم به حالت دست به سینه ایستاده‌ است تا از خود دفاع کند.


بخشی از کتاب دانشنامۀ کوچک بدن انسان از انتشارات پیام بهاران

صفحات ۵۲ و ۵۳

سبد خرید