احمد و سارا

داستان احمد و سارا قصه ی پسریست که به تازگی خواهر دار شده.قبل از آندن سارا خیلی خوشحال است ولی بلافاصله بعد از ورود او و دیدن توجه های اطرافیان ناراحت می شود و شروع می کند به کارهایی برای جلب توجه.

این کتاب برای اولین بار سال 63 توسط کانون پرورشی و فکری چاپ شده و همچنان موجود می باشد.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید