احمد خجالتی

یکی بود یکی نبود در روستایی سرسبز، احمد و خانواده اش زندگی می کردند احمد پسری خجالتی بود و این را همه ی مردم ده می دانستند و مادر احمد از این ماجرا خیلی ناراحت بود تا اینکه مادربزرگ او تصمیم می گیرد مشکل کمرویی اش را حل کند و…

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید